Nezaradené

Informácie sú všade okolo nás

Dnes nie je problém získať si informácie o čomkoľvek. Stačí chcieť a trochu sa tomu venovať. S čím som sa však stretol na workshopoch je, že ľudia tieto informácie nevedia využívať. Chýba im prepojenie a uvedomenie. A to je dnešnou výzvou vzdelávania. Lektori sa transformujú viac na facilitátorov, sú akýmisi navigátormi v spleti informačnej siete a hlavne vám dokážu prepojiť príčinu s dôsledkom.

Pre obrazotvornosť uvediem príklad z jednej spoločnosti. Na prvom stretnutí s Etelou sa mi zmienila o situácii na oddelení, pýtala si aj nejaké tipy. Je to tímlíderka, ktorá „zdedila“ pracovný kolektív po svojej predchodkyni, ktorá odišla zo zdravotných dôvodov. Kolektív vedie najlepšie, ako vie. Sama sa už orientuje aj v osobnostnom rozvoji – snaha o pozitívne nastavenie mysle, orientácia na ciele, znižovanie tlaku na pracovisku a pod. Má však na oddelení kolegyňu, ktorá ignoruje jej nariadenia, dokonca aj nariadenia vedúceho oddelenia. Dôsledkom je nespokojnosť v kolektíve, o tímovej práci sa vôbec sa nedá hovoriť: intrigy, ohováranie, sabotovanie úloh, neprijímanie nariadení, formálna komunikácia na najnutnejšom minime a neformálna vôbec žiadna…

Pozrime sa na príčinu, ktorá tkvie práve v tom „zdedení“ role tímlíderky bez akejkoľvek pridelenej formálnej autority. K tomu sa pridružila aj skutočnosť, že celé oddelenie dostalo nového vedúceho, ktorý je po odbornej stránke zatiaľ slabý a kompetenciu rozhodovať presúva na tímlíderku. A máme z toho krásnu zápletku, vlastne predprípravu na poriadne ťažkosti.

Na druhom stretnutí, s odstupom asi 4 mesiacov, sa mi Etela emocionálne vyliala, nakoľko situácia aj naďalej eskaluje. Po vypočutí aktuálnej situácie som jej položil jednoduchú otázku: „Čo z toho, čo sme si na prvom stretnutí nakreslili ako možné riešenie, ste aj podnikli?“ Odpoveďou bolo, že v podstate nič. Situácia sa vyhrotila tak, že Etela bola podriadenou obvinená zo šikanovania a obe boli predvolané na odbory, kde sa to riešilo.

Viem, po bitke je každý generál. Na prvom stretnutí som však Etele odporučil, nech si pohovorí s novým nadriadeným, aby aspoň zachránili nechcené „zdedenie“ tímlíderstva. Etele mala byť na novoročnej porade „udelená“ formálna autorita od vedúceho oddelenia. Toto sa neudialo, lebo nový vedúci na to nemal… Konflikt eskaloval pri audite, kde boli všetci v pozore a poriadne napnutí.

Toto je presne príklad toho, ako si ľudia neuvedomujú dôsledky svojich činov, hoci vedia, čo sa deje a poznajú aj príčiny.

Nie je to teda len o informáciách, ale aj o tom, ako ich využijete. V budúcom článku budem na túto tému pokračovať. Zatiaľ si prosím všímajte vzniknuté situácie a prepájajte ich s príčinami. To je prvý krok k uvedomeniu pre váš #spokojnyzivot

Váš Martin