Nezaradené

Kurz anglického jazyka úrovne C1

Prípravný kurz vedú naši CELTA lektori s najvyššou Cambridge certifikáciou a je obľúbený aj pre následné možné využitie tejto prípravy na tzv. LanguageCert ESOL skúšky s certifikátom, na ktorý vieme v prípade záujmu ponúknuť až 40% zľavu v prípade absolvovania nášho prípravného kurzu. Naša jazyková škola BEST vo Zvolene je prvým a jediným autorizovaným centrom LanguageCert na Slovensku, ktoré môže ponúkať aj certifikované skúšky so živým vzdialeným dozorom ONLINE formou.Tento možný benefit pre zamestnancov je efektívny na rýchle zdokonalenie sa v angličtine, prekonanie bariéry z rozprávania a taktiež ozrejmenie gramatických zákonitostí a stratégie prípravy na jazykový certifikát, ktorý je svetovo uznávaný. Za 30 lekcií po dobu 5 týždňov je cena kurzu 300 Eur a bude to mať nepochybný dopad na zlepšenie ich jazykových zručností. Veríme, že túto možnosť ocenia nie len vďaka kvalite, ktorú ponúkame, ale aj vďaka podvečernému času, ktorý zabezpečí, že počas dňa sa zamestnanec môže pokojne sústrediť na prácu.Termín na prihlásenie sa na najbližší kurz je do konca apríla 2021 a maximálny počet ľudí v skupine je 10.