Nezaradené

Odpor k zmenám a zotrvávanie v komfortnej zóne

Naša životná cesta nám prináša rôzne výzvy. Je len na nás, ako sa na situácie pozeráme. V minulom týždni som riešil zadanie od klienta, ktorý si už dlhšiu dobu nevedel dať rady s obchodníkmi vo svojej firme. Stavy, ktoré popisoval, zodpovedali uviaznutiu v komfortnej zóne. Obchodníci sa nechceli a nevedeli adaptovať na situáciu, ktorý vznikla po vyhlásení protipandemických opatrení. Nechávali sa odbiť tým, že klient teraz nič nepotrebuje.. Bez osobného kontaktu im tržby drasticky klesali. Obchodníci si nevedeli zorganizovať online stretnutia, v konečnom dôsledku odmietali prispôsobiť sa nevyhnutným zmenám.

Naše motivačné stretnutie som teda začal takto:

Predstavte si, že vaša životná cesta je vlastne rieka plná prítokov – pozitívnych aj negatívnych skúseností, ktoré vás ovplyvňujú. Tak, ako sa riekou plavíte, niekedy ste prúdom zmietaný a hádže vás to zo strany na stranu, inokedy plávate v pokojných vodách. Počas plavby sa nám občas naskytne možnosť vystúpiť na nejaký ostrovček, ktorý slúži na oddych a regeneráciu síl do nových výziev. Ak však na ostrove s názvom „Komfortná zóna“ zotrváte dlhšie ako treba, zabudnete na to, že vaša cesta je vlastne rieka a nie ostrov. Niekedy oddychujeme na veľkom ostrove, ktorý zdanlivo poskytuje všetko, čo potrebujeme. Ak sa ostrov nachádza v zákrute rieky, kde pereje tvoria takmer neprekonateľnú bariéru a po oboch brehoch sa týčia vysoké bralá, dokonca aj slnko sem prekukne len zriedka a na veľmi krátky čas,  nie sme ochotní vrhnúť sa do silného prúdu našej rieky a plaviť sa ďalej. Problém je však v tom, že za zákrutu nevidíme a možno nám treba preplávať len krátky úsek, kde nás čaká pokojná hladina zaliata slnkom, oba brehy budú úrodné a dostupné. Preto si prosím uvedomte, že komfortná zóna je vždy ostrov, ktorý poskytuje útočisko len na určitý čas. Čím dlhšie na ňom zotrváte, tým ťažšie sa vám bude chcieť vykročiť vpred. Preto odporúčam tri jednoduché kroky, ako sa pohnúť z miesta:

1 – v komfortnej zóne si oddýchnite, rozanalyzujte svoje možnosti

2 – pripravte sa na pohyb vpred,

3 – opäť vstúpte do prúdu.

Vo všetkých troch krokoch môže byť lektor – kouč veľmi dobrým pomocníkom. Ak potrebujete čosi v sebe vypátrať, pomenovať, či prísť na príčinu, ktorá vás brzdí a neviete ako to prekonať, zavolajte mi. Samozrejme v životnom prúde vašej rieky  sa budete plaviť sami, ale je lepšie byť pripravený na rôzne alternatívy. Jediná istota pre váš #spokojnyzivot je, že sa na neustále meniaci svet pripravíte a možno aj s nami. Váš lektor a kouč Martin