Author Archive

SZAdmin

Nezaradené

Aktuálne riešim menší projekt „talent manažmentu“ zameraný na mladých lekárov v jednej českej fakultnej nemocnici. Do takejto výzvy je potrebné priniesť veľkú chuť bojovať s veternými mlynmi podporenú najmä silným kritickým myslením a asertivitou nemeckého poľovníckeho teriéra. Načo sú dobré tieto vlastnosti? No predsa na to, aby ste dokázali otvorene povedať, čo si

Read More
Nezaradené

Dnes sa viacerí z vás v týchto riadkoch nájdu aj keď to bude bez konkrétneho príbehu. Častým prejavom manažérov malých a stredných firiem je pocit nenahraditeľnosti. Ak je posilnený aj nadmernou mierou pocitu zodpovednosti, nastáva problém s delegovaním a odovzdávaním kompetencií na podriadených. Pokiaľ riadite malú firmu a stíhate mať všetko pod kontrolou, je to samozrejme

Read More
Nezaradené

Otázka od klienta, s ktorým sme na diaľku riešili hodnotenia projektových manažérov. Čo sa týka hodnotenia, tak sme sa zasekli na jednom bode. Ako by malo samotné hodnotenie prebiehať? Dokonca prišla aj myšlienka, že hodnotenie by bolo formou hlasovania na konci roka. Niečo, ako naj eshop na heureke. Týmto by sme

Read More
Nezaradené

Tento týždeň som sa v jednej spoločnosti, s ktorou dlhodobo spolupracujem, zúčastnil na porade k optimalizácii procesov.  Všetko, čo sme preberali a na novo nastavovali, mi dávalo zmysel. Na záver brainstormingu som sa ozval, že to, čo sa snažíme meniť a vylepšovať, je vlastne zjednodušovanie činností. V doterajších nastavenich jednoznačne zlyhával ľudský faktor. Prišlo mi, že

Read More
Nezaradené

Pokračovanie k predchádzajúcemu blogu (Informácie sú všade okolo nás) Na workshopoch sa stretávam s účastníkmi, ktorí sú plní očakávaní, aké vedomosti im lektor poskytne a hlavne, čo pre nich spraví. Sú však aj takí, ktorí prídu len z povinnosti a už ani neveria v lepšiu budúcnosť. V posledných aprílových online workshopoch som si počas prestávok vypočul

Read More
Nezaradené

Dnes nie je problém získať si informácie o čomkoľvek. Stačí chcieť a trochu sa tomu venovať. S čím som sa však stretol na workshopoch je, že ľudia tieto informácie nevedia využívať. Chýba im prepojenie a uvedomenie. A to je dnešnou výzvou vzdelávania. Lektori sa transformujú viac na facilitátorov, sú akýmisi navigátormi v spleti informačnej siete a hlavne

Read More
Nezaradené

Prípravný kurz vedú naši CELTA lektori s najvyššou Cambridge certifikáciou a je obľúbený aj pre následné možné využitie tejto prípravy na tzv. LanguageCert ESOL skúšky s certifikátom, na ktorý vieme v prípade záujmu ponúknuť až 40% zľavu v prípade absolvovania nášho prípravného kurzu. Naša jazyková škola BEST vo Zvolene je

Read More
Nezaradené

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, fakulta masmediálnej komunikácie: 29.3.2021 bol na prednáške Riadenie ľudských zdrojov a personálny marketing prítomný PhDr. Martin Zibrín, PhD., MBA, projektový manažér a konzultant spoločnosti Reprogas, s.r.o., ktorý študentom priblížil tvorbu firemnej kultúry, motiváciu zamestnancov, znižovanie fluktuácie, firemné procesy a systém duálneho vzdelávania v praxi.

Read More
Nezaradené

Naša životná cesta nám prináša rôzne výzvy. Je len na nás, ako sa na situácie pozeráme. V minulom týždni som riešil zadanie od klienta, ktorý si už dlhšiu dobu nevedel dať rady s obchodníkmi vo svojej firme. Stavy, ktoré popisoval, zodpovedali uviaznutiu v komfortnej zóne. Obchodníci sa nechceli a nevedeli adaptovať na situáciu, ktorý

Read More
Nezaradené

Plánujete posilnenie nejakého oddelenia, alebo vás čaká výmena ľudí na kľúčovej pozícii? Tentokrát práve o tom, ako pripraviť výmenu zamestnancov, či rozšírenie oddelenia. A prečo správny postup šetrí čas, nervy a peniaze. Zo strategických cieľov jednej spoločnosti vyplynula potreba posilnenia pozície, ktorá bola identifikovaná ako úzke miesto v celom procese. Samotná optimalizácia procesov

Read More