Author Archive

SZAdmin

Nezaradené

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, fakulta masmediálnej komunikácie: 29.3.2021 bol na prednáške Riadenie ľudských zdrojov a personálny marketing prítomný PhDr. Martin Zibrín, PhD., MBA, projektový manažér a konzultant spoločnosti Reprogas, s.r.o., ktorý študentom priblížil tvorbu firemnej kultúry, motiváciu zamestnancov, znižovanie fluktuácie, firemné procesy a systém duálneho vzdelávania v praxi.

Read More
Nezaradené

Naša životná cesta nám prináša rôzne výzvy. Je len na nás, ako sa na situácie pozeráme. V minulom týždni som riešil zadanie od klienta, ktorý si už dlhšiu dobu nevedel dať rady s obchodníkmi vo svojej firme. Stavy, ktoré popisoval, zodpovedali uviaznutiu v komfortnej zóne. Obchodníci sa nechceli a nevedeli adaptovať na situáciu, ktorý

Read More
Nezaradené

Plánujete posilnenie nejakého oddelenia, alebo vás čaká výmena ľudí na kľúčovej pozícii? Tentokrát práve o tom, ako pripraviť výmenu zamestnancov, či rozšírenie oddelenia. A prečo správny postup šetrí čas, nervy a peniaze. Zo strategických cieľov jednej spoločnosti vyplynula potreba posilnenia pozície, ktorá bola identifikovaná ako úzke miesto v celom procese. Samotná optimalizácia procesov

Read More
Nezaradené

Chodíte na dentálnu hygienu do kaderníctva? V dobe jednoduchého prístupu k informáciám sa pravidelne stretávam s tým, že účastníci vzdelávaní už majú problematiku osobnostného rozvoja naštudovanú alebo sa v nej aspoň čiastočne orientujú. Často im však chýba uvedomenie si prepojenia s vlastnými situáciami, do ktorých sa dostávajú. Je to úplne prirodzené. A pomôcť nám s tým môže

Read More
Nezaradené

Pri poslednom rokovaní začiatkom týždňa som sa dostal do situácie, kedy som mal možnosť pozorovať dve jednajúce strany, sangvinika a melancholika. Zameriam sa však len na kreatívneho sangvinika s nízkou mierou trpezlivosti a roztekanou mysľou. Jeho obchodný partner ako analytický melancholik jednoznačne nestíhal jeho rýchlosti a objemu informácií. Čo však bolo zaujímavejšie, náš sangvinik

Read More
Nezaradené

Kto do teba GTD, ty do neho „rajčinou“ Poznáte tieto nástroje z time managementu? Pravdepodobne aj mnoho iných. Tak ako sme každý iný, vyhovujú nám aj iné nástroje. Dnes to bude len o dvoch nástrojoch time managementu v spektre štyroch typov osobnosti. Metóda GTD (geting things down) hovorí o tom, aby sme si vytvorili

Read More
Nezaradené

Čaká vás povýšenie? To vám gratulujem. Povýšenie je zásadný zásah do vášho života. Dbajte na to, aby táto zmena bola správne odkomunikovaná a prijatá. Dnes popíšem dva skutočné príbehy, s ktorými som sa stretol v mojej nedávnej konzultantskej praxi. Príbeh prvý – o včielke medonosnej z firemného úľa Logistické oddelenie potrebovalo nového vedúceho tímu.

Read More
Nezaradené

Dobrý deň, vitajte na dnešnej porade, na úvod vám chcem všetkým poďakovať za nasadenie v minulom roku, mesiaci, projekte… Áno, takto by mali porady začínať. Aj tie, na ktorých si následne poviete, čo sa nepodarilo. Chodím do rôznych firiem. Keď mi zadávateľ projektu, či už vzdelávacieho alebo konzultačno-procesného povie, že chyby

Read More
Nezaradené

V projektovo orientovaných organizáciách sa ma lídri a konatelia pýtajú, ako dokážu efektívne motivovať svojich nasledovníkov k inováciám. Je to zložitejšia téma, ale pokúsim sa ju popísať na základe svojich poznatkov z týchto organizácií: 1 – Každý sme iný, niektorí sú proaktívni, iní reaktívni. Rozoznávame až 5 skupín nasledovníkov: Inovátori Skorí adaptátori Skorší hlavný

Read More
Nezaradené

Je známe, že ľudský mozog odmieta nové veci. Jednoducho nás chce chrániť pred nepoznaným. Vy, ako manažér, však chcete aktívne až proaktívne zavádzať zmeny, ktoré vám zabezpečia rozvoj podnikania na dnešnom nepredikovateľnom trhu. Ako však na to, ak sú vaši spolupracovníci tvrdohlaví, rozhýčkaní z minulých období a sedkajú si pohodlne v komfortnej zóne?

Read More