Nezaradené

Riadenie ľudských zdrojov a personálny marketing

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, fakulta masmediálnej komunikácie:

29.3.2021 bol na prednáške Riadenie ľudských zdrojov a personálny marketing prítomný PhDr. Martin Zibrín, PhD., MBA, projektový manažér a konzultant spoločnosti Reprogas, s.r.o., ktorý študentom priblížil tvorbu firemnej kultúry, motiváciu zamestnancov, znižovanie fluktuácie, firemné procesy a systém duálneho vzdelávania v praxi. Spoločnosť sa riadi jednoduchým heslom: “Keď nevieš, naučíme ťa. Keď nevládzeš, pomôžeme ti. Keď sa ti nechce, zvládneme to bez teba“. V diskusii sa študenti zaujímali o proces výberu zamestnancov, o fungovanie počas pandémie a interné vzdelávanie. Študentom bola zároveň ponúknutá možnosť zapojiť sa do tvorby externej komunikácie a vizuálnej identity spoločnosti.