Posts In Category

Nezaradené

Nezaradené

Kedy je už naše manažérske nasadenie kontraproduktívne? Aurel, hlavný projektový manažér, riadi s tímom podriadených veľký projekt. Ostatní  manažéri, nasadení na tento projekt, to s Aurelom nevydržali pre jeho autoritársky štýl riadenia a ďalšie chuťovky, ktorými sa dá vysvetliť výraz bossing. Takéto projektové riadenie je kontraproduktívne pre celý projektový tím, projekt samotný a zo

Read More
Nezaradené

Ako sa vymaniť z bludného kruhu nesprávneho odhadu času a projektového rozpočtu? Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo sa projekty predlžujú a predražujú? Odpoveď je zdanlivo jednoduchá. Projektoví manažéri sa chránia. Platí to naprieč celým priemyslom, či už ide o IT sektor, stavebníctvo, alebo aj vývojové projekty. Keď sa na to pozrieme bližšie,

Read More
Nezaradené

A vy ste pilot! Ak nie je pilot v pohode, kolíše to s celým lietadlom. Pilot – kapitán by mal byť v lietadle prvý a odchádzať z neho posledný, to je známe. Ale počas letu treba zapnúť aj „autopilota“ a oddýchnuť si. Autopilot je systém, ktorý ste nastavili – sú za ním ľudia, ktorých ste si

Read More
Nezaradené

Správni ľudia na správne miesto, v správnom čase a so správnymi schopnosťami – to je Workforce planning Počas aktuálnej situácie sa ma mnoho manažérov pýta, čo majú so svojimi ľuďmi robiť. Jedni vzdelávajú, iní prepúšťajú, ďalší sa tvária, že ich sa táto kríza netýka… Pomôžte nám nájsť odpovede. Odpovedať by si mal

Read More
Nezaradené

Riadite ľudí, alebo procesy? Teória popisuje rôzne typy manažérov a rôzne prístupy riadenia ľudí. Ja sa dnes chcem zamerať na skutočnosť, ktorá vo veľkej miere ovplyvňuje efektívnosť výstupov podriadených manažéra. Je úplne jedno, či ste ako manažér zameraný na ľudí a vzťahy s nimi, alebo na výkon. To, čoho sa chcem dotknúť, je

Read More
Nezaradené

Čo sme sa počas krízy naučili, to by sme teraz mali používať. Spolupracujeme so spoločnosťami v rôznych odvetviach. Uvádzame len delenie na tri vzorové odvetvia. Ako v každom konzultačno – vzdelávacom projekte začíname reálnym pohľadom na firmu. Správne vypracovaná SWOT analýza by mala dať odpovede na budúce smerovanie. Odvetvie cestovného ruchu  bolo

Read More
Nezaradené

Potreby*, ktoré si vo vašej firme uspokojujete, sú jedným z priamych faktorov efektívnosti. Existuje veľa uhlov pohľadu skúmania našich potrieb, a keďže čas sú peniaze, tak dnes niečo k otázke, ktorá pomáha po vypracovaní SWOT analýzy nastaviť tie najvhodnejšie nástroje na Vaše potreby. Riešite situácie, ktoré máte, alebo chcete mať? Úprimnou odpoveďou

Read More
Nezaradené

Kto chce riadiť, musí merať. Poznáte to. Ale ako? Dnes vám to trochu uľahčíme. Pre všetkých majiteľov,  konateľov firiem, manažérov ľudských zdrojov a lídrov, ktorým na spolupracovníkoch záleží a zároveň chcú jasne merateľné výsledky prinášame nástroj, ktorý používame pri práci v partnerských spoločnostiach. Tým by sme chceli preukázať fakt, že vieme merať

Read More
Nezaradené

Stáva sa vám, že nedostanete stanovisko, alebo odpoveď na vaše potreby a otázky? Dnes sa pozrieme na to, aký typ ľudí obyčajne prokrastinuje rozhodnutia. Pri aktuálnom stave mimoriadnej situácie ohľadom koronavírusu mám viac času na pozorovanie a snahu pochopiť ľudí, s ktorými prichádzam do styku. Dnes to bude o dvoch múdrych, analyticky premýšľajúcich

Read More
Nezaradené

Máte správnych ľudí na správnom mieste? Zostavili ste váš projektový tím na základe osobnostných silných stránok a tímových rolí? Zo skúseností v projektových firmách viem, že tomu tak celkom nie je.  Projektové tímy sú zostavované hlavne na základe troch kritérií: 1.       Možnosti trhu práce 2.       Odbornosť a skúsenosti 3.       Faktu, že niekto akceptuje vami navrhovanú výšku

Read More