Nezaradené

Čo by pre vás mohol spraviť lektor?

Pokračovanie k predchádzajúcemu blogu (Informácie sú všade okolo nás)

Na workshopoch sa stretávam s účastníkmi, ktorí sú plní očakávaní, aké vedomosti im lektor poskytne a hlavne, čo pre nich spraví. Sú však aj takí, ktorí prídu len z povinnosti a už ani neveria v lepšiu budúcnosť. V posledných aprílových online workshopoch som si počas prestávok vypočul aj také reči, že dobre už bolo…

O to práve ide, ľudia stratia nesprávnym leadershipom, okolnosťami a hlavne presvedčeniami vieru v seba. Ak už tento stav nastane, zdá sa, že im potom nikto nevie pomôcť, hoci by aj mohol. Dlho som nad tým uvažoval. V minulom blogu som popisoval situáciu, kde tímlíderka skutočne aj chcela, len nemala komplexné uvedomenie. Som tu však lektor len pre tých, ktorí chcú (hoci aj nič s poznatkami a návrhmi nespravia), alebo aj pre tých, ktorí sú už za čiarou sebadôvery, či dôvery v systém, nadradených, organizáciu, v ktorej pracujú? Čo viem spraviť pre týchto ľudí na workshope? V podstate len vypočuť, možno niekam nasmerovať. Ale čo ďalej, ak sa takýto človek vráti po 2-4 dňoch do kolotoča bežných dní? Vaše peniaze boli rovnako dobre investované, ako keď si kúpite novú knihu – bestseller, ktorý nikdy neprečítate. Moje odporúčania na vás lídrov: ak máte takýchto ľudí, ktorí sú na hrane, alebo už za hranou, ukážte, že vám na nich naozaj záleží. Ponúknite im najprv iné možnosti. Ich presvedčenia a nastavenie mysle v ich aktuálnom rozpoložení im neumožňujú rast. Všade vidia to negatívne, alebo si všímajú situácie, ako to nefunguje. To, čo ich ťaží, ich značne sťahuje dolu. Potrebujú odbrzdiť a znovu sa nadýchnuť dôvery v seba, lídra, oddelenie… Všetko, čo na tomto svete vedome konáme, je o dobrom pocite. Hľadajte v ľuďoch to, čo im spôsobuje dobrý pocit. Je to o sebanaplnení. Ak to s vašimi ľuďmi neviete dosiahnuť, čo v žiadnom prípade nikomu nezazlievam, zadajte to ľuďom, ktorí tieto schopnosti a skúsenosti majú. Prax ukazuje, že sú to veľmi dobre investované peniaze, energia a čas. Určite sa vám to vráti. Budem sa opakovať, ale jeden spokojný zamestnanec spraví viac ako traja nespokojní. Odkiaľ toto všetko viem? Tiež som bol manažér zameraný na výsledky, termíny, čísla. Odkonzultujte s nami, čo s nespokojnými ľuďmi robiť. V praxi sa mi ukázalo, že to, čo týchto ľudí ťaží, je niečo úplne iné, ako to, čo rozprávajú svojim spolupracovníkom. Keď už prídeme na príčinu, poznáme dôsledok, vieme pomôcť. A správny líder pomáha – áno, aj takýmto spôsobom, že sa v správnom čase obráti na správnych ľudí.

Vždy je cesta, len treba chcieť. Ukážte, že to s vašim tímom myslíte dobre a chcete pre spolupracovníkov #spokojnyzivot Váš Martin