Nezaradené

Neprijatí tímoví lídri

Čaká vás povýšenie? To vám gratulujem. Povýšenie je zásadný zásah do vášho života. Dbajte na to, aby táto zmena bola správne odkomunikovaná a prijatá. Dnes popíšem dva skutočné príbehy, s ktorými som sa stretol v mojej nedávnej konzultantskej praxi.

Príbeh prvý – o včielke medonosnej z firemného úľa

Logistické oddelenie potrebovalo nového vedúceho tímu. Priamy nadriadený sa rozhodoval medzi seniorským riešiteľom problémov, ktorý bol doteraz skutočným prínosom, spoľahlivý, podával návrhy na inovácie a manažérkou, ktorá bola mladá, ale výkonná včielka medonosná. Na oddelení síce nebola tak dlho ako jej seniorský kolega, ale bola vždy ochotná, dokonca sa nadriadený na ňu spoliehal natoľko, že na ňu delegoval aj časť svojej práce. Včielka nereptala a úlohy plnila. Niekedy aj na úkor svojho voľného času. A keďže vo firme neboli nadčasy v oblasti logistiky akceptovateľné, robila to iba pre pekné oči. Nadriadený si teda vybral ju. Ju, ktorej po 5 rokoch skutočne ostali len oči pre plač. Kolega, ktorý nebol vybraný na kariérny postup sa urazil, pracuje na úrovni nevyhnutného minima. Tým, že je špecialista na jednu konkrétnu činnosť, boja sa ho prepustiť. Vzťahy na oddelení sa úplne rozpadli, tímového ducha nahradila nepohoda a zdravotné problémy troch z piatich členov tímu. Včielka dodnes robí, čo môže, ale od nadriadeného sa jej podpory nedostáva…

Príbeh druhý – o novom alfasamcovi Sales odddelenia

Rozrastajúca sa firma zameraná na IT sektor potrebovala posilniť predaj. Produkt a doplnkové služby boli dobré, trh si tieto produkty žiadal, ale predaj nešiel tak rýchlo, ako by si konateľ predstavoval. Rozhodol sa teda, že doplní tím externou posilou. Vyberal uvážlivo a rozhodol sa pre skúseného obchodníka z prostredia finančníctva, ktorý bol na tvrdý boj zvyknutý, KPI-čka vedel nastavovať a s tímom aj dosahovať. Nový vedúci robil, čo mohol a vedel, ale narazil na odpor. Zmena fungovania tímu, nové procesy a nové pravidlá neboli prijaté. Po 6 mesiacoch konateľ zistil, že tím nového vedúceho neprijal. Spôsobilo to rozkol kolektívu, k čomu dopomohli aj ďalšie okolnosti ako Korona, spomalenie priemyslu a podobne.

Pre oba príbehy uvádzam tieto 4 spoločné a zásadné body, pri ktorých došlo k pochybeniam:

  • Zmena nebola ani v jednom prípade správne odkomunikovaná.
  • Udelením formálnej autority a nových úloh títo lídri akosi pozabudli na pravidlo IKEA-efekt pri vytváraní nových pravidiel a procesov.
  • Konflikty sa neriešili a potláčali s domnienkou, že najlepším liekom na ne bude čas. Opak však bol pravdou.
  • S prijatím nového lídra sa každý tím dostáva opäť do prvej fázy tvorby tímu (Storming, Forming, Norming a Performing), táto skutočnosť bola v oboch prípadoch plne podcenená.

Ak vás čaká povýšenie, či budete niekoho povyšovať vy, zabezpečte tieto kroky pre váš #spokojnyzivot, aj vašich spolupracovníkov.

  1. Ak niekoho povyšujete, spravte to tak, aby bol pri povýšení aj váš priamy nadriadený aj celý kolektív, ktorý bude nový vedúci riadiť. Preukážete tým jednotnosť manažmentu a nevybraný podriadený sa nejakým líškaním nebude skúšať zmeniť názor vášho nadriadeného.
  2. Komunikujte silné stránky vybraného kandidáta, zamerajte sa na ciele prijímanej zmeny, dajte mu formálnu autoritu a tým, čo vo výbere neuspeli, to aj zdôvodnite.
  3. Na úvodnej porade, (alebo 2-3) nech je aj váš priamy nadriadený.
  4. Preberte pravidlá fungovania oddelenia spoločne, odsúhlaste si všetci ciele aj procesy. Prvé zmeny prijímajte na základe konsenzu celého tímu.
  5. Uvedomte si, že váš tím sa ocitol opäť v prvej fáze budovania tímu a všetky potrebné činnosti, hoci rýchlo, ale určite prejdite. Už tu sa ukáže, ako pevne dokážete držať riadidlá tímu.

Držíme palce pri napĺňaní spoločne stanovených cieľov.

Vaši lektori Barbora a Martin