Nezaradené

Mentálny koučing

Chodíte na dentálnu hygienu do kaderníctva?

V dobe jednoduchého prístupu k informáciám sa pravidelne stretávam s tým, že účastníci vzdelávaní už majú problematiku osobnostného rozvoja naštudovanú alebo sa v nej aspoň čiastočne orientujú. Často im však chýba uvedomenie si prepojenia s vlastnými situáciami, do ktorých sa dostávajú. Je to úplne prirodzené. A pomôcť nám s tým môže práve kouč. Čo som si však všimol, je to, že ľudia sa snažia získať rady od kohokoľvek, len nie od odborníkov. Uvedomujem si, že takým ľudovým koučom, či poradcom môže byť  dobrý barista, či vaša kaderníčka. Ak sú však tie vzniknuté situácie, alebo očakávané úlohy náročnejšie, určite vyhľadajte dôveryhodného kouča. Veď na dentálnu hygienu tiež nechodíte do kaderníctva.

V tomto blogu chcem popísať prípad klientky, ktorú som mal na poslednom online sedení. Jedným z jej krokov „vedľa“ bolo zdôverenie sa nesprávnej osobe. Pokiaľ by šlo len o vyliatie nahromadených emócií do bútľavej vŕby, bolo by to v poriadku. Avšak odporúčania podporené nevhodnými presvedčeniami ju doviedli k ďalším nesprávnym rozhodnutiam. Jej náročnú situáciu v podstate využili jej podriadení, čo malo 2 negatívne dopady:

1.       strata rešpektu a prirodzenej autority,

2.       úlohy na podriadených síce delegovala, ale kolegovia ju stále viac a viac ignorovali. Nakoniec pod ťarchou času a zodpovednosti ostávala v práci  dlhšie a dlhšie, aby dokončovala úlohy oddelenia. Takto trpela ona sama, jej rodina a v konečnom dôsledku aj celý tím, lebo vlastnou nadprácou sa nestíhala venovať svojim spolupracovníkom.

Ktorý z týchto faktorov je závažnejší, posúďte sami. 

V takýchto zamotaných prípadoch používam  participatívny a podporný prístup. Ale klientka sa v tom už viezla tak dlho, že sama nedokázala vidieť a navrhovať riešenia. Zasiahol som teda návodovým prístupom a krok po kroku sme sa z bludného kruhu nesprávnych rozhodnutí vymanili.

Príbeh však nie je ojedinelý. Ľudia akoby sa báli požiadať o pomoc. Dôsledkom potom býva profesné vyhorenie, narušenie vzťahov v pracovnom kolektíve, strata sebadôvery a v konečnom dôsledku aj problémy v rodine.

Preto odporúčam mentálnu hygienu formou vhodného koučingu. Dobrý kouč vás podporuje v sebapoznaní. Skôr pochopíte, kde robíte chybu, ktorú treba napraviť a hlavne ponúka riešenia. Potom si už stačí len vybrať. Je to akoby ste stáli pri bufetovom stole s možnosťami a bude len na vás, čo si vyberiete. Kouč s vami samozrejme prejde aj prípadné riziká jednotlivých riešení, avšak rozhodnutie nechá na vás. Správne sa rozhodnúť nie je vždy jednoduché, ale klient sa musí rozhodnúť sám. Inak by mu chýbalo nadšenie, ktoré máme vtedy, keď sa už pre nejaké riešenie rozhodneme. Bez nadšenia je náročné prevziať kormidlo zodpovednosti za svoj život do vlastných rúk. Ako potom chcete bezpečne doplávať do prístavu s názvom #spokojnyzivot ?

Využite jednu z dvoch efektívnych foriem koučingu:

·       GROW, kde sa zameriavam na unikátnu situáciu a silné stránky klienta – teda UGROW. Túto viac využívam na biznis a osobné situácie.

·       V= P-I od Timothy Gallway využívam hlavne pri športe, ale aj pri performance managemente, hlavne v odvetviach, kde sa využívajú tvrdo nastavené KPI.

Váš Martin – kouč so správnymi otázkami.