Nezaradené

Uvedomelý sangvinik ako líder

Pri poslednom rokovaní začiatkom týždňa som sa dostal do situácie, kedy som mal možnosť pozorovať dve jednajúce strany, sangvinika a melancholika. Zameriam sa však len na kreatívneho sangvinika s nízkou mierou trpezlivosti a roztekanou mysľou. Jeho obchodný partner ako analytický melancholik jednoznačne nestíhal jeho rýchlosti a objemu informácií. Čo však bolo zaujímavejšie, náš sangvinik dokázal svoje tempo úplne zastaviť a zaklincoval rokovanie pre mňa úžasným pravidlom, podľa ktorého sa už viac ako 4 roky riadi. Toto pravidlo si osvojil na základe uvedomenia si svojich silných a slabých stránok v rokovaní. Svoje silné stránky naďalej využíva a pri slabej stránke – svojej unáhlenosti, sa jednoducho dokáže zastaviť. Počas tohto vedomého zastavenia počas rokovania prehlásil: „Odpoveď na vašu otázku poznám, ale stanovisko vám dám, až keď si vypočujem kolegov, ktorí sa tejto problematike tiež rozumejú“. A tu je práve ten zlom, neuvedomelý sangvinik by si šiel svoje a možno by si zo svojich nápadov vybral nesprávne. Toto pravidlo vypočuť si ďalšie názory mi  korešponduje s indiánskym príslovím: „Všetky svoje rozhodnutia rob až po dobrom obede“. Využívanie tohto pravidla mení aj štýl riadenia spoločnosti z autokratického na konzultatívny, čo je v náročných situáciách zavádzania zmien určite prínosom. Podporuje totiž budovanie vzťahov cez  vypočutie si názorov svojich spolupracovníkov, čím im dáva dôležitosť a zároveň ich aj podporuje, tzv. Ikea Efekt (písali sme v článku http://spokojnyzivot.sk/kvapky-proti-tvrdohlavosti/ ). Uplatňujete aj vy počas rokovaní takýto vedomý „time out“? Poznáte viac takýchto pravidiel, ktoré využíva len istý typ osobnosti? Ak áno, napíšte nám, aktuálne pre vás zostavujeme praktického komunikačného pomocníka podľa typov osobnosti. Na záver ešte príklad, ako rýchleho sangvinika vedome spomaliť – robte si písomný záznam, zámerne ho počas jeho predslovov prerušujte a poproste ho o čas na dopísanie, prípadne zopakovanie poslednej myšlienky.

Prajeme vám krajší a #spokojnyzivot

Vaši lektori

Barbora a Martin