Nezaradené

Ak JA som motor, tak TY si pre našu firmu turbo dúchadlo

„Neskutočné jak ma ženieš, ale baví ma to 😊“, vraví konateľ spoločnosti, s ktorou dlhodobo spolupracujem. Recenzia na úvod roku dáva zmysel tomu, čo pre vás robíme. Sám by som tak trefne asi nedokázal vystihnúť prácu lektora a konzultanta.

Často sa vo firmách stretávam s očakávaním zadávateľa, ktorý chce zázrak na počkanie a k tomu mám ešte všetko spraviť sám. Berte prosím, vzdelávanie a konzulting ako cestu k svojej vízii! V spoločnostiach na začiatku spolupráce  fungujem skôr ako akcelerátor. Čím dlhšie spolupracujeme, tým viac viem pomôcť aj pri nastavovaní a dosahovaní strategických cieľov. Zo skúseností z takejto dlhodobej spolupráce sa nám osvedčil nasledovný postup zacielený na ľudí. Avšak predpokladá sa úzka spolupráca medzi manažmentom a oddelením ľudských zdrojov:

  1. Vstupné analýzy, alebo vzdelávanie zamerané na najdôležitejšiu potrebu (tú si treba tiež vybrať na základe nejakej analýzy – možno iba rozhodnutie manažmentu, či výsledok analýzy z hodnotiacich pohovorov). Tam sa ukáže, kde treba začať. Ale tu by to hlavne nemalo skončiť. Toto je bod na zavedenie kontinuálneho zlepšovania a celoživotného vzdelávania.
  2. Vzdelávanie a odstraňovanie bŕzd – kde sa prejaví najväčší efekt, čo je logické, lebo investor chce vidieť aj výsledky, hoci chápe, že ide o beh na dlhú trať.
  3. Pravidelné rewiev v podobe konzultácií na pracovisku. Obyčajne to robíme tak, že témy a kľúčové úlohy prebrané na vzdelávaní s ľuďmi aj spätne hodnotíme, prípadne prenastavujeme.
  4. Zber príkladov dobrej praxe a ponaučení.
  5. Príprava a realizácia hodnotiacich pohovorov za prítomnosti lektora – konzultanta. Zameranie na posilňovanie silných stránok jednotlivca aj kolektívu.
  6. V prípade potreby u niekoho nastupuje kaučing. My to robíme na základe metodiky UGROW, ale prihliadame aj na základný rozvoj výkonu podľa vzorca Výkon = potenciál – obmedzenia a prekážky
  7. Účasť na aktivitách IMS (integrovaný manažérsky systém) – najmä interné audity a preskúmania manažmentom. Táto činnosť v podstate zabezpečuje vstupy do ďalších aktivít – plne v zmysle ISO 9001:2015 o kontinuálnom zlepšovaní.

Teraz začiatkom roka je dobré sa zhlboka nadýchnuť. Prinášame vám do firiem nový vietor, veď sme turbodúchadlá a akcelerátory pre váš biznis 😊