Nezaradené

5 indikátorov, ktoré ukazujú na nesprávne nastavené KPI, II. časť

Prvý článok s názvom „Sú KPI TOP manažérov viac ako zdravý sedliacky rozum?“ nájdete tu:

https://martinzibrin.blog.sme.sk/c/521132/su-kpi-top-manazerov-viac-ako-zdravy-sedliacky-rozum.html

(Perex) Indikátory osobného výkonu (KPI) sú výborným riadiacim nástrojom manažmentu. Ak ste vo firme orientovaní na procesné, či výkonnostné riadenie, pravdepodobne sa vám stalo, že nejaký člen tímu sa stále viac a viac správa sebecky. Váš spolupracovník je síce správny človek na správnom mieste, ale už akosi nezapadá do kolektívu. Uvediem konkrétny príklad z firmy, kde som prednášal projektové a procesné riadenie.

Náš objekt záujmu – hovorme mu Rudo, je na oddelení už viac ako 7 rokov, je platným členom tímu. Odborne zdatný, skúsenosťami podkutý chlap stredného veku, ktorý bol doteraz ochotný zostať dlhšie a „máknuť“. Podľa tímových rolí od Belbina to bol „Realizátor“ a „Dokončovač“ so silnými stránkami ako trpezlivosť a schopnosť výborne odovzdávať skúsenosti novým kolegom na oddelení. Do firmy prišiel nový manažment, ktorý sa chcel, či potreboval „blisnúť“ progresívnym riadením a vzal to pekne od podlahy. Ich pôsobenie začalo implementovaním procesného riadenia cez čísla – teda cez nesprávne stanovené KPI. Od tejto chvíle začal Rudo vykazovať nestabilné výsledky, ktoré boli o 20% pod úroveň nastavených KPI. Vedúci oddelenia spozornel a začal si na Ruda dávať „väčší pozor“. Ten pochopil, že mu nový manažér ide po krku, teda po číslach. Rudo bol manažmentom vyzvaný, aby pridal. Poslúchol… Zabral, ale na oddelení sa zrazu začali tvoriť čoraz menšie skupinky. Nový kolega junior, ktorý prišiel posilniť tím tohto oddelenia, po 3 týždňoch odišiel. Vraj na čo ho sem zavolali, keď si ho nikto nevšíma a kolegovia sa doslova bijú o lukratívne zákazky, ktoré im prinášali čísla do KPI. Kde nastala chyba?

Po našom príchode do firmy som najprv identifikoval tieto ukazovatele: (samozrejme ich mohlo byť aj viacej, ale aj konzultanti by mali prinášať rýchle ovocie a dosahovať svojou pridanou hodnotou  posun na oddelení)

Indikátor číslo 1 – nastavili ste KPI na príliš vysokú úroveň. Dosiahli ste tým síce v kolektíve súťaživosť a konkurenčné prostredie, ale pozornosť členov tímu ste upriamili na seba samých.

Indikátor číslo 2 – ciele, ktoré ste stanovili pre jednotlivcov, nie sú v súlade s KPI oddelenia a celej firmy.

Indikátor číslo 3 – neodkomunikovali ste otvorene pred celým oddelením alebo celou firmou, o čo vám zavádzaním KPI ide.

Indikátor číslo 4 – KPI ste zostavili bez prihliadania na metodiku SMARTER a pravdepodobne aj bez konzultácie s konkrétnym členom tímu. Tento spôsob stanovovania cieľov „o nás bez nás“ je silová metóda minulého storočia. KPI vytvára priamy nadriadený až po hodnotiacom pohovore so zamestnancom.

Indikátor číslo 5 – pri nastavovaní KPI ste nezohľadnili silné stránky člena tímu. Poznáte ich? Viac o tejto problematike nájdete v článkoch „V roku 2019 dajte číslam šancu rásť a Silné stránky, spokojnosť, Ikigái“ alebo na našej webovej stránke www.spokojnyzivot.sk

Ak už dokážete vidieť tieto ukazovatele aj vy, radi vám so správnym nastavením KPI pomôžeme. Zavolajte, napíšte, chceme byť užitoční pre váš #spokojnyzivot.

Vaši lektori Barbora a Martin