Nezaradené

Aké sú skutočne vaše potreby?

Potreby*, ktoré si vo vašej firme uspokojujete, sú jedným z priamych faktorov efektívnosti. Existuje veľa uhlov pohľadu skúmania našich potrieb, a keďže čas sú peniaze, tak dnes niečo k otázke, ktorá pomáha po vypracovaní SWOT analýzy nastaviť tie najvhodnejšie nástroje na Vaše potreby.

Riešite situácie, ktoré máte, alebo chcete mať? Úprimnou odpoveďou na túto otázku by ste mali získať správne smerovanie na ceste k vášmu cieľu. Kedy si nastavujete v aute  navigáciu? Keď už neviete ako ďalej, alebo ju nastavujete hneď, ako poznáte váš nový cieľ?

Prvú situáciu môžeme definovať aj ako krízu a na jej riešenie je potrebný dobrý krízový manažér. Na dlhokosiahle analýzy, školenia a workshopy už nie je čas, treba konať. Čím skôr, tým lepšie. Typickým príkladom môže byť vznik neočakávanej situácie – použijem príklad z nedávnej minulosti – mimoriadne opatrenia vlády na pandémiu Covid 19. Hlavnou potrebou firmy je prežiť, v lepšom prípade minimalizovať straty. Čím skôr sa kríze postavíte tvárou v tvár, tým menej to bude stáť. Niekedy však aj za cenu radikálneho rezu, ktorý chvíľu bolí.

Druhou situáciou je potreba zmeny, pred ktorou stojíte a viete ju naplánovať.

V jednej aj druhej situácii ide o čas. Kým v prvej – reaktívnej situácii ide o to, ako rýchlo viete reagovať, prípadne ako rýchlo si viete svoje nové potreby uvedomiť. Pre druhú situáciu sú známe aj konkrétne nástroje využívané najmä v agilnom projektovom manažmente – viď článok http://spokojnyzivot.sk/5-chyb-pri-agilnom-projektovom-riadeni/

Pre obe skupiny potrieb je vhodné využiť aj konzultanta, resp. Interim manažéra, ktorý prinesie skúsenosti z iných firiem a podobných potrieb. Roky skúsenosti v rôznych odvetviach môžu aj pre Vašu firmu priniesť #spokojnyzivot

Dajte nám vedieť, akú potrebu máte. Ale pamätajte, čas sú peniaze.

Barbora a Martin

* Potreba je uvedomený alebo neuvedomený nedostatok uspokojenia. (wikipédia)