Nezaradené

Ako spolu súvisí prokrastinácia a nedostatočná spätná väzba?

Stáva sa vám, že nedostanete stanovisko, alebo odpoveď na vaše potreby a otázky? Dnes sa pozrieme na to, aký typ ľudí obyčajne prokrastinuje rozhodnutia.

Pri aktuálnom stave mimoriadnej situácie ohľadom koronavírusu mám viac času na pozorovanie a snahu pochopiť ľudí, s ktorými prichádzam do styku. Dnes to bude o dvoch múdrych, analyticky premýšľajúcich manažéroch, ktorých poznám už niekoľko rokov. U každého z nich sa prejavuje prokrastinácia inak a predsa mi chvíľu trvalo, kým som identifikoval pár všeobecných vzorcov. Mohli by vám pomôcť odhaliť prokrastináciu aj u vašich kolegov. Tu je pár tipov, ako na to.

Nerozhodnosť pri dávaní stanovísk – na prvý pohľad sa javí takýto manažér, že má veľa práce, jeho stôl je založený kopou práce, ktorá na neho čaká, alebo nie je dotiahnutá do konca. Takýto typ prokrastinátora spoznáte aj podľa toho, že sa snaží do svojho slovníka pridávať výrazy ako „veľmi“, „strašne“, „brutálne“ a iné maximalizmy. Hovorí, že to musí premyslieť, že si k tomu musí sadnúť. Je za tým však viac. Prvým faktorom je to, že manažér odsúva – teda prokrastinuje úlohy, ktoré ho nebavia, ale „musí“ ich spraviť, lebo kto iný by to mohol za neho vyriešiť? Kto to vie lepšie ako on? No predsa nikto. V jednom z predchádzajúcich článkov som písal o tzv. syndróme kvetu v kvetináči (http://spokojnyzivot.sk/alibizmus-jeho-formy-prejavy-a-dopad-na-styl-riadenia-ludi/). Manažér sa v zmysle Assermanovej teórie riešenia konfliktov javí ako spolupracujúci s relatívne nízkou mierou asertivity. Po podrobnejšom rozbore úloh, ktoré mu na stole ležia, som zistil, že sú to len záležitosti, na ktoré nevyužíva svoje silné stránky. A máte to. Potrebujete od kolegu takéhoto typu nejaké rozhodnutia, report a pod.? Obyčajne na neho platí toto:

  1. keďže stále nemá čas  potrebujete naozaj len krátke a jasné stanovisko, oslovte ho priamo:
    „počuj máš minútku?“ – vtedy získate pozornosť, lebo mu jasne oznámite, koľko času mu vezmete. Ale pozor, čas, ktorý si určíte, aj dodržte, lebo inak sa vám v budúcnosti otočí chrbtom, pretože ho oberáte o čas, s ktorým nepočítal.
  2. oslovte ho jeho komunikačným kanálom – napr. ak má rád IT, napíšte mu cez chat, ideálne aj s emotikonmi, ak má rád telefón, ale neberie vám hovor, napíšte mu sms-ku, ak je to introvert, ktorý sa vyhýba konfrontácii, napíšte mu mail.
  3. prichádzajte za ním len s návrhmi na riešenia – inak bude vašu potrebu prokrastinovať, lebo by si na to musel opäť hľadať čas.
  4. za každé jeho stanovisko a rozhodnutie mu určite poďakujte, podľa možnosti nahlas a pred kolegami,  pomôže jeho asertivite do budúcna. Proste dajte cisárovi, čo je cisárove a ….

Vôbec žiadna „zbytočná“ komunikácia – tu sa na prvý pohľad zdá, že je to manažér, ktorý sa silne riadi podľa zásad „urgentné a dôležité“ z knihy od Kennetha Blancharda One minute manager. Svoje úlohy si starostlivo zapisuje, odškrtáva. Emocionálne sa neprejavuje, do kávičkových rozhovorov sa nepridáva, hovorí (small talk, alebo dlhší monológ začína) len vtedy, keď to sám uzná za vhodné. Riadi sa len na základe faktov, čísiel a je cieľovo orientovaný, javí sa ako sangvinik – silný, jasný, zrozumiteľný. No proste vzor pre kolegov. Ale pozor môže to byť len maska z titulu jeho pozície. Obyčajne na takéto charakteristiky platí nasledovné:

  1. komunikujte s ním len stručne a v maximálnej jednoduchosti, v číslach, bez emocionálnych prejavov, metafor a kvetnatých súvetí. Takejto reči nerozumie, alebo nechce.
  2. odsledujte, kedy sa venuje práci a využívajte tento čas
  3. ak momentálne prokrastinuje – tých foriem môže byť veľa – od surfovania na nete, cez sociálne siete až po politiku – vtedy ho neoslovujte, nebude vám venovať pozornosť – užíva si čas pre seba
  4. nehovorte mu, čo si myslíte, alebo ak nemáte k svojim myšlienkam fakty, strácate v jeho očiach kredit a v budúcnosti vám bude venovať ešte menej pozornosti

Poznáte aj vy nejaké masky, ktorými vaši kolegovia zakrývajú svoj sklon k prokrastinácii? Potrebujete „prečítať“ kolegu, o ktorom si nie ste istý, či je prokrastinátor? Napíšte nám, radi vám s tým pomôžeme.

Vaši lektori a konzultanti

Barbora & Martin