Nezaradené

Čo s ignorantom vo vašom tíme?

Tento týždeň som bol v jednej veľkej spoločnosti, kde som mal v skupine účastníkov workshopu jedného problémového člena. Postupne som sa dozvedal, že bol pred tromi mesiacmi povýšený, ale od februára pôjde v organizačnej štruktúre späť na predchádzajúcu úroveň, dokonca na iné oddelenie.

K Tiborovi som sa počas vzdelávania správal rovnako ako k ostatným. Napriek tomu dával jasne najavo svoj nezáujem a bral „povinné“ zapájanie sa do procesu ako útok na jeho osobu.

Uvedomil som si to až po skončení workshopu, keď mi prišla myšlienka, čo s takým členom tímu, vďaka ktorému vám pracovná doba nie a nie skončiť? 😊 Ponúka sa nám oprávnená otázka, koľko tlaku na neho vyvíjať a kedy s tým prestať?

Pozrime sa na to najprv empaticky cez Tiborovu optiku. Je jasné, že rozhodnutia o povýšení by sa mali robiť strategicky, resp. v časovom horizonte viac ako jeden rok. Toľko teória „seniority“ prevzatá z japonského prístupu Kaizen. Rozhodnutie vrátiť Tibora na predchádzajúcu pracovnú úroveň ho silne demotivovalo. Čo ho „ubíjalo“ asi najviac, bol fakt, že tak, ako bol bez slova povýšený, išiel aj smerom dolu…

Keď sa už ako nadriadený pre takýto zásadný krok rozhodnete, odporúčam to poriadne odkomunikovať. Lebo hlavným titulkom v takomto „partizánskom konaní“ je NEZÁUJEM O ČLOVEKA. Okrem Tiborovho sebavedomia poškodíte aj kolektív, ktorý riadite. Ak sa Tibor cíti byť urazený a obídený, významne klesne jeho záujem o prácu. Podkopete jeho prirodzenú autoritu, ktorú si postupne budoval a ktorú bude ešte na aktuálnom mieste potrebovať najmenej 2 mesiace, kým prestúpi na iné oddelenie. Jeho výkonnosť pôjde výrazne nadol, čo v konečnom dôsledku poškodí tímovým KPI, ako aj celkovému cieľu spoločnosti.

Čo teda s tým ignorantom? No rozhodnite sa sami, ale v podstate si jeho priami nadriadení ignoráciou komunikácie – teda nekomunikáciou, zavarili sami. Ako lektor som si neskôr uvedomil, že som ho mal nechať slobodne plynúť časom určeným na workshop a menej tlačiť, ale v pracovnom procese toto cesta určite nie je. Preto odporúčam: komunikujte! Práve v náročných situáciách sa ukáže, ako ste manažérsky vybavení.

Vaši komunikační lektori Barbora a Martin