Nezaradené

Firemné hodnoty ako hlavné piliere podnikovej kultúry

Aktuálne sa firmy v Čechách aj na Slovensku vrhli na budovanie, resp. rekonštrukciu svojej firemnej kultúry. A z akého dôvodu? Odpoveď je jednoduchá. Trh práce nás už dobehol, evidovaná miera nezamestnanosti je vo viacerých krajoch už pod hranicou prirodzenej miery nezamestnanosti.

Manažéri, majitelia a konatelia spoločností reagujú na tento stav a zaoberajú sa firemnými hodnotami ako jednou z možností poskytovania benefitov.

V tomto článku uvádzam príklad z konkrétnej spoločnosti, kde manažér po krátkych rozhovoroch s ľuďmi zostavil  zoznam dôvodov, prečo ľudia v tej firme pracujú. Samozrejme boli zaznamenané aj osobné dôvody ako plat, sebarealizácia, krátka cesta do práce, kamaráti v práci atď…

Spoločné hodnoty boli interne identifikované takto:

  1. Poskytujeme kvalitné služby a produkty zamerané na kvalitu a bezpečnosť
  1. Pracujeme v spoločnosti, ktorá má silnú a známu regionálnu značku – už na prvý pohľad sme rozpoznateľný vďaka našim firemným (reklamou oblepeným) autám
  2. Dobré meno spoločnosti – opierame sa o tradície a rodinné hodnoty. Majitelia aj firma majú dobré meno v samospráve, okrese i v celom kraji.
  3. Firma vytvára príjemné pracovné prostredie, zabezpečuje najmodernejšie technológie, nástroje a techniku.
  4. Najlepší kolektív a ľudia – sme jeden tím, naši ľudia ťahajú za jeden povraz a dokážu si pomôcť.

Na tomto mieste treba manažment firmy pochváliť. Chcem ale poukázať na riziká zostavovania hodnôt „len“ na internej úrovni. Manažéri, začnite firemné hodnoty nastavovať cez seba a nie cez zamestnancov a cez hodnoty napísané na reklamnom bannery. Vyžiadajte si aj externý pohľad na firmu.

Addendum na dotvorenie obrazu o spoločnosti, ktorá chcela robiť veci správne. Po zapojení externého konzultanta vyšlo najavo to, že hlavným motívom, prečo ľudia chcú byť v tejto spoločnosti zamestnaní, je fakt, že budú chodiť do zamestnania, ale nie pracovať. Tých vyššie spomenutých 5 bodov je len krásna slovná vata na zakrytie skutočného problému. Ja som ten problém odhalil cez klesajúcu efektivitu práce v tejto spoločnosti. Má to samozrejme aj ďalšie aspekty, ale k dnešnému článku dávam výzvu – robte správne veci, vyžiadajte si aj externý pohľad pri zostavovaní firemných hodnôt. Určite sa vám to vyplatí nielen finančne. Poukážeme vám na prekážky, preskočiť ich už musíte sami. Prinášame externý pohľad pre #spokojnyzivot Vám aj Vašim spolupracovníkov. Vaši konzultanti Barbora aj Martin