Nezaradené

„Jurajova“ strategická práca na ľudských zdrojoch

Správni ľudia na správne miesto, v správnom čase a so správnymi schopnosťami – to je Workforce planning

Počas aktuálnej situácie sa ma mnoho manažérov pýta, čo majú so svojimi ľuďmi robiť. Jedni vzdelávajú, iní prepúšťajú, ďalší sa tvária, že ich sa táto kríza netýka… Pomôžte nám nájsť odpovede. Odpovedať by si mal každý sám, ja  ponúkam len správne otázky do analýzy, prípadne na takto položenú otázku odpovedám manažérom skutočným príbehom.

Aktuálna situácia v ekonomike a na trhu práce dala manažérovi Jurajovi podnet na premýšľanie. Firma, ktorú riadi, geograficky spadá do regiónu so školstvom, aj do regiónu s históriou zameranou na strojárstvo. Firma zahraničnej matky zaoberajúca sa automotivom sa chcela transformovať z realizačného závodu na závod vývojový. Takže už tu máme jasný cieľ a zámer. Juraj mal k dispozícii schopných a vzdelaných ľudí, prepracovanú firemnú kultúru, chýbal mu však motív (správny čas) na zmenu. A práve mimoriadna situácia okolo COVID 19 bola tým správnym spúšťačom. Pracovný čas počas práce z domu mohli ľudia využívať všelijako, ale Juraj to poňal proaktívne. Najprv sme si dohodli online videokonferenciu. Riešili sme hlavne status quo s cieľmi zameranými na strategickú zmenu. Relatívne rýchlo sme prišli na to, že zmeny musia ísť cez ľudí. Toto bol ten bod, kedy sme začali s „mind mappingom“ – orientovaným na silné stránky ľudí, ktorí zmeny vítajú. Aby sme však toto mohli robiť, bolo potrebné oprieť sa o kvalitné hodnotiace pohovory, ktoré v spoločnosti robievam spolu s manažmentom. Zaviedol som pravidlo, že vstupenkou na hodnotiaci pohovor musia byť dva ukazovatele: osobnostné silné stránky človeka a jeho tímové roly podľa Belbina. Vedeli sme teda, kto čo dokáže, kam sa chce posúvať a v čom je dobrý. Takže už sme mali nakreslených správnych ľudí na správnom mieste so správnymi vedomosťami a osobnostným nastavením. Ďalším krokom bolo v zmysle metodiky „Ľudia na plote“ (metodika na dosahovanie zmeny) nastavenie hlavných míľnikov zmeny. Tento zmenový proces ukázal nielen svoje opodstatnenie opierať sa o internú motiváciu a silné stránky jednotlivcov, ale na druhej strane aj na skutočnosť, že tento postup ukázal aj na menej výkonných ľudí, ktorých posun a zmena dokázali reštartovať. Samozrejme našli sa aj také, ktorých dokáže motivovať len úrad práce. Ale aj o tom je zmena, treba sa poučiť a prijať nápravné opatrenia. Veď inak by sme stále zostávali v našej komfortnej zóne. Na záver príbehu použijem dve okrídlené myšlienky známych autorov – Neale Donald Walsch hovorí, že: „ Život začína mimo komfortnej zóny“  a Phil Siemers vo svojej piesni „Wer, wenn nicht jetzt“ to zaspieval ešte trefnejšie.

Aj pri strategických zmenách sme tu pre váš #spokojnyzivot vaši Barbora a Martin