Nezaradené

Kríza ako podnet na prehodnotenie interných procesov vo firmách

Aktuálna situácia delí firmy na dve časti. Prvá časť je postihnutá „LOCK DOWNom“ a má zatvorené, alebo pracuje na nízke obrátky. Druhá časť firiem má väčšie šťastie a pracuje „pod rúškom“, alebo napíšem s rúškami a inými hygienickými opatreniami, ale pracuje.

Tu popíšem pohľad a aktuálne skúsenosti konzultanta z oboch skupín firiem a možnosti, ako túto krízu uchopiť. Spoločné fakty týkajúce sa oboch skupín:

Kríza (má) bude mať silný dopad na trh práce. Teraz je teda čas na nastavovanie procesov, prepracovanie interných smerníc, zvýšenie alebo podnietenie internej konkurencie na rovnakých pracovných pozíciách. Teraz budete môcť robiť výber zamestnancov (odporúčania na výber som popisoval v jednom z našich predchádzajúcich článkov (http://spokojnyzivot.sk/inzercia-pracovneho-miesta-z-pohladu-osobnych-a-firemnych-hodnot/) a nie len nábor.

Ak nastavíte v tomto čase nové pravidlá, tak vďaka kríze môžu byť aj tvrdšie. Pretože pred krízou sa firmy museli oháňať benefitmi, robili rôzne ústupky a často bolo treba aj prižmúriť jedno alebo obe oči pri nezodpovednom konaní zamestnanca.

Pre prvú skupinu sa situácia zmenila prakticky zo dňa na deň. Keď sa zamestnanci vrátia opäť do práce, budú radi, že sú späť. Nové pravidlá a procesy zoberú ako fakt, nový stav.

Druhá skupina, ktorá ostala vo výrobných procesoch, má vo svojich radoch dostatok zamestnancov, ktorí sú na OČR a teda potrebujú ďalších pracovníkov. Pre takéto firmy odporúčam na istú dobu angažovať konzultantov na procesy, s ktorými majú, alebo si myslia, že majú rezervy.

  • Po prvé ľudia pracujú s rúškami, takže konzultant ostane sčasti (ako šéf v utajení) inkognito a môže sa naplno venovať pozorovaniu situácie a analýzam. Následne predstaví oblasti, kde je potenciál na zlepšenie a samozrejme v spolupráci s manažmentom navrhne úpravu procesov, prípadné ďalšie kroky ako potrebné zmeny, či vzdelávania, doškolenia a pod.
  • Po druhé, ľudia sa nebudú čudovať, že hľadáte (prijali ste) nového človeka na záskok počas krízového obdobia a spomínaných OČR-iek.

Každá kríza v minulosti vyplavila neefektivitu a plytvanie. Teraz je ten správny čas na vypracovanie, odkomunikovanie a spustenie zmien v procesoch. Počas konjunktúry je možné zavádzať zmeny len opatrne a postupne – evolúciou. Počas krízy treba spraviť a zavádzať zásadné zmeny, vtedy ich ľudia lepšie prijmú. Uchopte tieto možnosti a poďme na to!

Vaši konzultanti a lektori v utajení

#spokojnyzivot