Nezaradené

Meranie spokojnosti zamestnanca

Kto chce riadiť, musí merať. Poznáte to. Ale ako? Dnes vám to trochu uľahčíme. Pre všetkých majiteľov,  konateľov firiem, manažérov ľudských zdrojov a lídrov, ktorým na spolupracovníkoch záleží a zároveň chcú jasne merateľné výsledky prinášame nástroj, ktorý používame pri práci v partnerských spoločnostiach. Tým by sme chceli preukázať fakt, že vieme merať aj dopad soft skills na efektívnosť vášho zamestnanca. Samozrejme to začína správnym výberom ľudí a správnym nastavením rovnice šťastia.

Deepak Chopra meria šťastie v práci pomocou rovnice, ktorú zostavil takto: H=S+V+C

Pričom:

H – predstavuje šťastie, my však nejdeme až tak ďaleko, ale držíme sa v realite pracovného života a H nazývame podľa Baťovej rovnice  „Spokojná firma = Spokojný zamestnanec“, spokojnosťou.

S – úroveň nastavenia mysle. To však treba chápať komplexne. Ide tu o pozitívny mindset – PM, aktivitu, resp. proaktivitu – P, tvorivosť a inovácie Tai a samozrejme štýl vedenia ľudí ŠVĽ, ktorý máte v spoločnosti a jej firemnej kultúre. K tejto dôležitej veličine uvádzam štatistiku spoločnosti Galup, že viac ako 70% ľudí pracujúcich v administratíve odchádza kvôli svojmu (priamemu) nadriadenému.

S = PM + P + Tai + ŠVĽ

V – predstavuje úroveň slobody, ktorú má váš spolupracovník pre výkon svojej profesie. Tento bod v sebe zahŕňa mieru otvorenosti komunikácie vrátane vítania chýb a podávania spätnej väzby  – OK, intenzitu a mieru kontroly (kontrolingu) IMK

V = OK + IMK

C – podmienky k práci, ktoré pre spolupracovníka zabezpečujete – tu ide o prostredie, softvér, hardvér, benefity a i.

Upozorňujem aj na fakt, že v rovnici je potrebné veľmi citlivo nastaviť pomer medzi hodnotou V – úrovňou slobody a hodnotou C – čo sa dá chápať aj ako zlatá klietka, ktorú  vašim spolupracovníkom umožňujete.

My v #spokojnyzivot sme teda rovnicu upravili takto:

Spokojný život = spokojná firma = miera šťastia spolupracovníka H

Všetky premenné z jednotlivých rovníc vieme merať a hodnotiť tzv. škálovaním – metódou prevzatou z kaučingu.

Je to tak jednoduché. Máte potrebu riadiť ľudí cez presne definované hodnoty – tu je riešenie. Zvládnete to sami, alebo využijete #spokojnyzivot?

Vaši konzultanti merateľného šťastia Barbora a Martin sú pre vás pripravení