Nezaradené

Merateľné výsledky vo firemnom vzdelávaní

Viete, že vzdelávanie vo vašej firme je potrebné, ale neviete ako a s kým začať? Chcete zo vzdelávania vidieť aj výsledky? Podľa možnosti rýchlo a s merateľnou efektivitou?

Po skúsenostiach z kratších aj dlhodobejších vzdelávacích projektov viem, že najlepšie je začať na prvej úrovni riadenia. Manažment je už vybavený aspoň nejakou bázou informácií a ak by ste začali tu, tak dosiahnete silnú informačnú asymetriu a svojim spolupracovníkom na nižšej pozícii by ste ušli. Ak vám však ide o skutočný a aj merateľný posun, odporúčam jednoznačne začať s pozíciami tímlídrov a majstrov. Správnym nastavením takéhoto kontinuálneho vzdelávania dosiahnete na úvod to, že vám  budú vaši spolupracovníci rozumieť.

Prvým krokom v takomto procese by malo byť nabudenie spolupracovníkov k záujmu o sebarozvoj. Začnite niečím jednoduchým ako komunikácia, zvládanie konfliktov, alebo dokonca zvládanie stresu. To sú témy, ktoré obyčajne zaberú. Ak sú úvodné workshopy správne riadené, vaši kolegovia rýchlo zistia, že prezentované a natrénované nástroje im pomáhajú pri každodennej práci.

Osvedčeným druhým krokom v tomto procese je zamerať sa na zvládanie zmien a z časti aj na riadenie projektov. Obe tieto témy sú komplexné a ľudia pri nich získajú aj základy manažmentu, riadenia tímov, ale hlavne sebariadenie.

Tretím krokom, ak sa do tejto fázy dostanete, by malo byť prepojenie s vyššími úrovňami riadenia. V tejto fáze odporúčam workshopy zamerané na vypracovanie akčných plánov zameraných na zmeny, nové projekty, či inovačné postupy.

Po týchto troch cykloch workshopov sa v spoločnostiach zameriavame už len na osobnostný rozvoj jednotlivca. Pripomínam, zameriavajte sa aj na posilňovanie silných stránok svojich spolupracovníkov.  Veríme, že to je ten správny spôsob, ako si zabezpečiť #spokojnyzivot

Každý podnik má však vlastnú situáciu. Aj preto tvoríme #spokojnyzivot.

Vaši lektori Barbora a Martin