Nezaradené

Nový E-BOOK pre vás

E-book o tom, čo pri riadení firmy „cez ľudí“ naozaj pomáha

E-book bol spracovaný na základe niekoľkoročnej empírie v podnikoch naprieč
všetkými odvetviami hospodárstva od priemyslu až po služby

E-book je pravidelne aktualizovaný, a ak chcete byť včas informovaný o najnovších
prípadových štúdiách spracovaných do jednotlivých krátkych článkov, prihláste
svoj odber lajkom na našom facebookovom profile #prvavolbavriadeniludi

Váš firemný #spokojnyzivot v nasledujúcich krokoch:
Krok 1: Silné stránky
Krok 2 : Hodnoty
Krok 3 : Výber ľudí
Krok 4: Vzdelávanie
Krok 5: Šéf či líder?
Krok 6: Nastavenie KPI
Krok 7: Výber lektora
Krok 8: Nástroje
Krok 9: Benefity
Krok 10: Pozor na tieto chyby!

V prípade záujmu napíšte na náš mail (zibrinova.barbora@gmail.com) a my vám ju ZADARMO pošleme

Vaši konzultatnti Barbora a Martin