Nezaradené

odpovede, na ktoré ste sa nepýtali ..

Odpovede, na ktoré ste sa nepýtali …

Pri presadzovaní proaktívnej a asertívnej komunikácie sa mi v mojom okruhu pôsobenia stávalo, že som položil otázku a dostával odpovede, na ktoré som sa nepýtal. Najprv to moje ego znášalo ťažko, veď nedostávam odpovede, ktoré potrebujem, alebo chcem počuť. Ale po krátkej sebaanalýze a zamyslení, čo robím nesprávne, som prišiel na to, že si vlastne môžem pogratulovať. Komunikační partneri v mojom okolí už začali ku komunikácii pristupovať naozaj proaktívne.  Namiesto jednoduchej odpovede na moju otázku mi vlastne už dávajú aj doplňujúce informácie, na ktoré by som sa pýtal v nasledujúcich otázkach.

Aké komunikačné nástroje teda začať používať, aby ste vo vašom okolí dosiahli takýto stav?

Prvým nástrojom by mala byť zásada „Ja prvý“ , s asertívnou komunikáciou by ste mali začať sami od seba. Tu platí pravidlo, že druhých nedokážeme zmeniť, iba ovplyvniť osobným príkladom (pozitívnym či negatívnym). To isté platí aj pri komunikačných chybách, ktoré spozorujete. Ako som už spomenul, začnite sebaanalýzou. Čo nevhodné som spravil ja? Až potom začnite analyzovať druhých a dávať im negatívnu spätnú väzbu. K tomuto bodu treba dodať aj to, že by ste mali byť trochu nad vecou a podávať ju konštruktívne bez emócii 😊.

Druhým vhodným nástrojom je nenásilná komunikácia a jej 4P. Teda pozorovanie, porovnávanie, potreby a prosba. O tomto nástroji píšeme aj v našom e-booku (http://spokojnyzivot.sk/novy-e-book-pre-vas/)

Tretím nástrojom je pozitívny náhľad na situácie. Poznáme dve základné skupiny ľudí:

  • ľudia hľadajúci problémy. Spoznáte ich tak, že na problémy poukazujú bez toho, aby sa zamysleli, ako ich riešiť
  • ľudia, ktorí prinášajú do komunikácie (variantné) riešenia problémov.

Štvrtým nástrojom je pravidlo aktívneho počúvania, premyslenia počutého. Je to jedna z najdôležitejších komunikačných zručností. Simon Sinek pri parafrázovaní Nelsona Mandelu hovorí, že „ You should be the last to speak”. Pozor nepreložte si to tak, že líder by mal mať posledné slovo, mal by proste dokázať počúvať, nehodnotiť a na základe počutého zaujať stanovisko. Keď zistíte, že komunikačný partneri dávajú iné odpovede na vaše otázky, tak sa z toho tešte, je to jasný znak, že ste na dobrej ceste a vaša snaha o asertívnu komunikáciu s vyššie popísanými nástrojmi prináša #spokojnyzivot.

Vaši lektori Barbora a Martin