Nezaradené

Pozitívny líder v akcii

Som rád, že aj v takejto neľahkej dobe sa stretávam s pozitívne zmýšľajúcimi ľuďmi. Na tejto krátkej a jednoduchej správe ukážem 3 účinné zásady pozitívneho lídra.

Prvý nástroj – Kultúra tzv. Vítania chýb

Červenou som zvýraznil kroky, ktoré k tejto zásade patria.

Krok č.1 – ak zistíš, alebo spravíš nejakú chybu – odkomunikuj na kompetentného

Krok č.2 – ak treba zostav tím, chybu odstráň

Krok č.3 – informuj, v čom bol problém a prijmi opatrenia, aby sa chyba neopakovala (poučenie tímu)

Vidíte, že to funguje – namiesto „vynadania, prípadne odtrhnutej hlavy poďakovanie.

Druhý nástroj – Otvorená komunikácia, kde sú spolupracovníci v tíme partneri. Je priamo prepojená s tou prvou, inak by to predsa nefungovalo.

Tretí nástroj – Motivácia formou poďakovania (podčiarknuté modrou farbou)

Tento nástroj máte stále pri sebe, tak s ľuďmi tancujte v rytme valčíku – raz, dva, tri, raz, dva, tri…

Tri kroky ku kladnému povzbudeniu:

1.  Formulujte presne, aká činnosť bola správne vykonaná.

2.  Zdôraznite, ako veľmi to pomohlo vám i celej organizácii.

3.  Vyjadrite svoje úprimné uznanie a poďakovanie.

Keď ukážete ľuďom, čo je v nich najlepšie, pôjdu za vami kamkoľvek budete chcieť. Určite aj v piatok o 20tej na opravu poruchy, ktorú nespôsobili…

Vaši lektori Barbora a Martin