Nezaradené

Projekt kríza – analýza

Čo sme sa počas krízy naučili, to by sme teraz mali používať. Spolupracujeme so spoločnosťami v rôznych odvetviach. Uvádzame len delenie na tri vzorové odvetvia. Ako v každom konzultačno – vzdelávacom projekte začíname reálnym pohľadom na firmu. Správne vypracovaná SWOT analýza by mala dať odpovede na budúce smerovanie.

Odvetvie cestovného ruchu  bolo „vypnuté“ ihneď po zavedení mimoriadnych opatrení a teraz sa už pomaly rozbieha. Reštaurácie sa už poskytujú svoje služby v skoro rovnakom rozsahu ako pred mimoriadnym stavom okolo COVID 19, cestovné kancelárie síce pomaličky ale predsa už predávajú dovolenky. Podniky v tomto sektore museli reagovať takmer okamžite a teraz vyčísľujú straty a opatrne premýšľajú, ako sa do takejto situácie opäť nedostať. Analýzy v  podnikoch CR začíname otázkami:

  • Kde aktuálne sme? (ekonomicky, marketingovo, konkurenčne, takticky, ale aj z pohľadu ľudských zdrojov)
  • Čo umožňuje zákonník práce?
  • Čo povoľuje, resp. akceptuje aktuálny trh práce?
  • Ktorí dodávatelia sa udržali, s ktorými už nedá počítať?
  • Ktoré sprostredkovateľské spoločnosti, resp. kanály fungujú a ktoré už nie? ai.

Priemysel – hlavne automotiv  pocítil zavedenie opatrení postupne tým, že odberatelia začali postupne stornovať zákazky. Bude ešte dlho trvať, kým sa naplno rozbehne.

Relevantné otázky pre zostavenie SWOT analýzy sú:

  • Kde aktuálne sme? (ekonomicky, marketingovo, konkurenčne, takticky, ale aj z pohľadu ľudských zdrojov)
  • Ako sú na tom naši odberatelia?
  • Aký záujem a kúpna sila je u koncového klienta?

V našom priemysle sú však aj odvetvia, ktoré mimoriadne opatrenia priamo nezasiahli. Avšak ten dopad príde s odstupom času. Tu ide najmä o odvetvia stavebníctva, realít  a pod. Tým, že kríza sa prejaví s odstupom času, tak bude v tomto odvetví „odznievať“ najdlhšie. Z poslednej krízy vieme, že v tom odvetví to bude aj najviac bolieť.

V týchto firmách, prosím, nezaspite na vavrínoch. Ku kríze treba pristúpiť proaktívne. Začnite SWOT analýzou a risk analýzou čo najskôr, aby ste stihli pomenovať, nastaviť a spustiť potrebné nástroje. V týchto spoločnostiach je teraz správny čas na Interný audit a Samohodnotenie manažmentu (ISO vám to tak či tak nariaďuje). Odporúčam využiť aj externých konzultantov, ktorý do hodnotiaceho procesu vnesú aj iný pohľad a zabezpečia akúsi rovnováhu medzi ružovými okuliarmi manažmentu a čiernymi okuliarmi makroekonomických analytikov. Určite sa však pozrite na zazmluvnené kontrakty pre budúce obdobie – povedzme 1-2 rokov, stav úverového zaťaženia spoločnosti a leasingov (stav dlhodobého majetku, do ktorého istú dobu asi nebudete môcť investovať), urobte si prehľad aj so zmluvami zamestnancov. Aké možnosti sa vám tam otvárajú? Neprijímať nových ľudí a spoliehať na prirodzenú fluktuáciu, alebo nepredlžovať zmluvy z doby určitej na dobu neurčitú, či prejsť priamo na znižovanie stavu spolupracovníkov aj za cenu, že to bude ekonomicky aj sociálne bolieť? Tých otázok pre každé odvetvie je samozrejme omnoho viac.

Tak čo, ste na Projekt Kríza pripravený? My áno. Aj toto je naša snaha o váš #spokojnyzivot

Vaši lektori a konzultanti

Barbora a Martin