Nezaradené

Projektové organizácie a tímy bez MULTIPOTENCIALISTOV

Máte správnych ľudí na správnom mieste? Zostavili ste váš projektový tím na základe osobnostných silných stránok a tímových rolí?

Zo skúseností v projektových firmách viem, že tomu tak celkom nie je.  Projektové tímy sú zostavované hlavne na základe troch kritérií:

1.       Možnosti trhu práce

2.       Odbornosť a skúsenosti

3.       Faktu, že niekto akceptuje vami navrhovanú výšku mzdy

Ak ale chcete mať skutočne Áčkový tím, potrebujete aj niekoho ako je LIBERO (futbalový žargón). Libero, alebo Multipotencionalista je všeobecne nadaný, pre väčšinu úloh nasaditeľný. Jeho hlavnou motiváciou je učiť sa stále niečo nové, prijímať nové výzvy a dosahovať stále nové a nové ciele. Takýto človek je v tíme platný hlavne v úvodnej fáze projektu. Osobnostne sa vyznačuje ako hľadač zdrojov so záujmom o nové vedomosti, poznatky, inovácie. Proste chce zmenu. V ďalších fázach projektu u neho klesá záujem a motivácia k dosiahnutiu cieľa, lebo už prišiel na riešenie danej situácie. Ak chcete vášho Libera udržať motivovaného aj v ďalších fázach projektu, poverte ho (delegujte) úlohou, na ktorú sa musí niečo nové naučiť. Dobrý multipotencialista sa proaktívne zaujíma o pracovnú náplň ostatných členov tímu. Chce ich všetky vyskúšať a práve to má pre vás a váš tím cenu zlata. Takto rotujúci libero vie na čas zaskočiť za iného člena tímu, ktorý je na OČRke, PNke, na vzdelávaní či dovolenke. Pre neho je to ako forma odmeny.

Multipotencionalista potrebuje stále nové podnety a situácie, ktoré môže študovať a riešiť. Vy potrebujete do vášho tímu takéhoto človeka. My vieme, ako ich identifikovať a čo na nich platí.

Vaši lektori B&M

PS: vy ste rybári, takže ryby vám určite dávať nebudeme 😊 .Učíme vás, ako si pri zavádzaní zmien ale aj každodenných povinností poradíte sami.