Nezaradené

Projektový manažment v Harmanci

Firmy sa už pripravujú na nové výzvy – nastavujú ciele pre rok 2020 a my sme pri tom.
Vzdelávame, moderujeme workshopy a brainstormingy pre váš #spokojnyzivot