Nezaradené

Vždy sa vyplatí venovať čas vzdelávaniu

Pán Zibrín (alebo Vás môžem oslovovať Martin), ja sa Vám chcem veľmi pekne poďakovať. Workshop bol úžasný. Všetci boli nadšení, hlavne stavbyvedúci boli mimoriadne radi. Vraj takéto školenie môžeme organizovať aj každý druhý deň (Erik G.).

Takže ak budete chcieť s nami spolupracovať, určite to nie je naše posledné stretnutie. Ešte raz ďakujeme za prínosnú a veľmi dobre podanú prednášku. Určite budeme odporúčať aj ďalej!