Nezaradené

Efektivita ako dôsledok kontroly

Riadite ľudí, alebo procesy?

Teória popisuje rôzne typy manažérov a rôzne prístupy riadenia ľudí. Ja sa dnes chcem zamerať na skutočnosť, ktorá vo veľkej miere ovplyvňuje efektívnosť výstupov podriadených manažéra.

Je úplne jedno, či ste ako manažér zameraný na ľudí a vzťahy s nimi, alebo na výkon. To, čoho sa chcem dotknúť, je jedna z vašich základných manažérskych funkcií. Vyjadrené v percentách – manažér by mal venovať kontrolingu cca 20% svojho času a nasadenia. Nedostatočná kontrola je jednou z priamych príčin nízkej efektívnosti ľudí. Najprv sa pozrime na to, aké determinanty na túto základnú funkciu vplývajú:

 • Osobnostné (subjektívne)
  – ste zameraný na vzťahy a ľudí, je vám až nepríjemné, keď nad niekým stojíte, resp. ho potrebujete upozorňovať na nedostatky. O 4 typoch podávania spätnej väzby a rozdieloch vo fixnom a rastovom myslení som písal v jednom z predchádzajúcich článkoch:
  http://spokojnyzivot.sk/novy-e-book-pre-vas/ h
  – ste submisívny typ – popracujte na svojej asertivite
  – necháte sa vytrhnúť z kontrolného procesu cez nadmernú empatiu – podriadení vás vtiahnu do rozhovoru. Verte, že už vedia, čo je to afinita a cez ňu to na vás skúšajú.
  – máte v kolektíve ľudí, ktorých nemôžete kontrolovať, resp. nemôžete dávať negatívnu spätnú väzbu. Príčin môže byť opäť viac – je to miláčik vášho nadriadeného, je to rodinný príslušník (zažil som vo firmách všeličo – riaditeľ a jeho otec bol alkoholik, manželka a milenka pracovali v jednej kancelárii, alebo podriadený vedel na svojho manažéra nejakú citlivú vec…). Tu pomôže len otvorená komunikácia. Pravda vždy raz vypláva na povrch a čím skôr, o to menej škôd sa stihne napáchať hraním sa na schovávačku.
 • Objektívne – najmä z pohľadu vašej časovej vyťaženosti. Samozrejme to nemôže byť výhovorka. Ak sa z času na čas objavíte na chodbe, hale alebo v kancelárii, podriadení už majú vymyslené stratégie ako vás presvedčiť o tom, že pracujú – hlasne vzdychajú, opakujú si polohlasno to, čo robia, aby ste ich náhodou nevyrušili, búchajú do klávesnice bez rozmyslu, behajú so šanónmi sem a tam – určite poznáte aj ďalšie…

Všeobecne však platí, že ak to urobíte raz, podriadení si myslia, že ste na nich zabudli. Druhý raz si pomyslia, že nemáte čas (alebo opačne) a tretí raz sa spoľahnú na to, že ich nekontrolujete. Verte mi, takéto správanie ľudia veľmi rýchlo identifikujú. A na „dobré“ sa veľmi ľahko zvyká. Je to v našej ľudskej podstate, chybu treba najprv hľadať v sebe! Následne sa z toho stane norma a efektívnosť padá a padá. Akonáhle raz za uhorský rok zakročíte, medzi ľuďmi sa začne šuškať, že ste sa zle vyspal a podobné okrídlené vety… Toto určite nepotrebujete.

Pár tipov na funkčný kontroling:

 • Procesy so zabudovanými kontrolnými mechanizmami
 • Jednoduchosť
 • Opakovateľnosť

Naplánujte si pravidelné a nepravidelné kontroly. Určite zaraďte do svojho programu aj kontroly námatkové. Prekvapte svojich podriadených kontrolami. Z pozitivistickej manažérskej psychológie už viete, že vašou veľmi dôležitou úlohou je nachytať spolupracovníkov pri tom, že robia veci správne a robia správne veci. Takto v nich vytvoríte aj návyk na častejšie kontroly, rozšírite ich ale aj svoju komfortnú zónu. A to je presne ono, ak vám je niečo nepríjemné, je to len preto, lebo je to mimo vašej komfortnej zóny. Tréning robí majstra. Tak šup šup, zdvihnite sa od počítača, spojíte príjemné s užitočným:

a – prekrvíte svoje telo, najlepšie, ak prebehnete celú budovu, ak máte v budove schody, používajte ich.

b – zvýšite efektívnosť svojich podriadených už len tým, že sa im ukážete. Udržujete ich v strehu a v pracovnom procese.

Tip na záver – externý hodnotiteľ, audítor (nerobte z neho strašiaka), konzultant vám vie pri kontrolingu výrazne pomôcť. Bonus, je to ekonomicky ďaleko výhodnejšie ako mať neefektívnych zamestnancov. Prepočítajte si počet neefektívne evidovaných (odpracovaných) hodín vami riadeného tímu x  (priemerná) hodinová mzda a porovnajte ju s hodinovou sadzbou konzultanta J.

Aj konzultáciami a kontrolami zabezpečujeme aj váš #spokojnyzivot

Vaši konzultanti Barbora a Martin